Aktivasyon Sonrası Potansiyasyon, Aktivasyon Sonrası Performans Artışı (PAP vs PAPE)...PAP-I

Akut performans artışı konusunda PAP (post-activation potentiation; aktivasyon sonrası potansiyasyon) konusu büyük bir ilgi oluşturmaktadır. PAP, yoğun istemli kasılmadan sonrasında kasta belirli bir uyarım oluşturma ve bunun sonucu olarak kas kasılmasını artışı meydana gelmesi, olarak tanımlanır. Bu da supramaksimal elektriksel uyaranın maksimal bir uyarım/kasılma/twitch oluşturmasının ölçülmesiyle belirlenir (twitch= tek bir aksiyon potansiyeline verilen kasılma yanıtına denir.). Fakat son zamanalar da PAP tanımı için, genellikle yüksek şiddetli bir aktiviteden sonra istemli kuvvet/güç artışı sağlamak, olarak karşımıza çıkmaktadır ve bunu herhangi bir twitch uyaranının oluşup olmadığı görmeden veya diğer faktörler göz ardı edilerek yapılmaktadır (kasın ısısı, aktivasyon seviyesi veya öğrenme gibi). Bununla birlikte, "PAP" terimi, yakın zamanda, yüksek yoğunluklu egzersiz tabanlı bir ısınmadan sonra, PAP'ın uyarıldığını twitch uyarımları görülmeden/onaylanmadan ve dolayısıyla kas fonksiyonunu etkileyen diğer faktörler (örn. kas sıcaklığı, aktivasyon seviyesi/öğrenme) gelişmeyi desteklemez. Genellikle çalışmalarda çok az oranda “klasik PAP” tan kaynaklana performans artışı olduğu söylenmektedir (myozin hafif zinciri fosforilasyonu). PAP’la ilgili yapılan çalışmalar genel olarak, sadece tek bir deneysel dizayna sahip olarak gerçekleştirilir;

Performans testi 1…Koşullu kasılma…Dinlenme…Performans Test 2 (bazen 2,3,4..).. Genellikle klasik PAP <3dk. kadar sürdürür ve yarı zamanına ~28 sn. civarında ulaşır ve pik istemli performans gelişimi sıklıkla koşullu aktiviteden 6-10 dk. sonra gerçekleştirilir. Yine de birçok çalışma Test 2'de Test 1'e göre gönüllü performans artışı olduğunu gözlemlemektedir, bu nedenle koşullandırma aktivitesinin pratik olarak anlamlı bir etkisi vardır. Bu nedenlerden dolayı, yüksek-yoğunluklu istemli şartlandırmaları/kasılmaları, klasik PAP'ın doğrulayıcı kanıtı (yani twitch kuvveti) olmadan sonraki bir testte gönüllü kas performansında artışa yol açtığından, aktivasyon sonrası performans artışı (post aktivation performance enhancement; PAPE; aktivasyon sonrası performans artışı) teriminin yakın zamanda kullanılması önerilmiştir.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01359/full

PAP-II

https://www.sporbilimimakale.com/post/aktivasyon-sonrası-potansiyasyon-pap-ii-potansiyasyon-tarihi
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

©2020, Sport Science Article was founded by B.E. All Rights Reserved.