Antrenman, Hacim, Şiddet ve Yüzme

5 aylık müsabaka anrenmanı ardından (yaklaşık 9.000 yarda. 6 gün/hft), sekiz erkek yüzücü ve üç grubu, 4 haftalık düşük şiddettte antrenman (3.000 yarda) veya inaktif olarak zaman geçirdi. İki grup antrenmanlarını 3 antrenman/hafta (RT3) veya 1 antrenman/hafta (RT1), üçüncü gruba (IA) antrenman verilmedi. Kas gücünün ölçümü (biyokinetik yüzme benchi) hiçbir grupta 4 hafta boyunca yapılan egzersizden sonra herhangi bir azalma göstermedi. Buna karşılık, yüzme gücü tüm gruplarda önemli ölçüde azaldı (p<0,05),

ve 4. haftada ortalama % -13.6'lık bir değişime ulaştı. Kan laktatı, standart 200 yarda (183 m) serbest yüzme (front crawl) yüzmesinden sonra ölçüldü RT3, RT1 ve IA gruplarında sırasıyla 4 hafta boyunca 1.8, 3.5 ve 5.5 mM arttı. RT1 grubunda, 200 yarda yüzmesi sırasında ölçülen kulaç hızı (kulaç sayısı dakikada) (p<0,05) 0.54 +/- 0.03'ten 0.59 +/- 0.03 kulaç kadar önemli ölçüde arttı.-1 iken kulaç mesafesi 2.50'dan önemli ölçüde azaldı (p<0,05). 4 haftalık periyot boyunca +/- 0,08 ila 2,29 +/- 0,13 m./vuruş. Hem inme hızı hem de inme mesafesi, 4 haftalık hafif şiddetli antrenman boyunca RT3 grubunda korunmuştur. Grup IA yüzme güç testi için test edilmedi. RT1 grubundaki (4.75 ila 4.62 L./dk.) 4 hafta boyunca maksimum oksijen alımı önemli ölçüde azalırken (p<0,05), grup RT3'te maksimum oksijen alımında değişiklik gözlenmemiştir.


Bu sonuçlar, iyi antrene yüzücülerde aerobik kapasitenin 4 haftalık orta derecede şiddeti azaltılmış antrenman (6kez/hft--> 3 kez/hft) hacmi üzerinde korunduğunu göstermektedir. 4 hafta boyunca şiddeti azaltılmış antrenman veya hareketsizlik sırasında kas gücü azalmadı, ancak yüzme sırasında güç üretme yeteneği tüm gruplarda önemli ölçüde azaldı.!


1 yd (yarda) = 0.9144000m


kaynak :https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3683154


Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

©2020, Sport Science Article was founded by B.E. All Rights Reserved.