Periyotlama Stratejisi ve Yüzme Performansına Etkisi

On yedi yüzücü üzerinde yapılan bir araştırmada, 7 yüzücü geleneksel periyotlama modelini kullanırken, 10 tanesi ters/geriye-periyotlama stratejilerini kullanarak performansları karşılaştırılmıştır. Normal periyotlama stratejisinde; ilk mikrosiklüste düşük şiddet ve yüksek antrenman hacmi gözlemlenirken, ters periyotlama stratejisinde tam tersi bir strateji uygulanır ve aynı egzersiz şiddeti devam ettirilir. Özellikle ters-periyotlama kullanım amacı, yüksek şiddet ve düşük hacim içerdiğinden (antrenman seansı sanki uzun HIIT modeli gibidir), yağ yakımı ve oksidatif faktörler üzerine oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır (Gibala 2006; Terada 2001). Yukarda bahsedilen araştırma grubuna 10 haftalık bir antrenman periyotlaması uygulanmıştır. Bu süre içerisinde anaerobik eşik, aerobik eşik, aerobik/anaerobik enerji kullanımı yüzdeleri, yüzme hızları ve vVO2max ölçümleri alınmıştır. 10 hafta sonunda her iki periyotlama stratejisi için %aerobik enerji kullanımı ve aerobik ve anaerobik eşikleri artmıştır. Fakat periyotlar arası yüzme hızı değişmemiştir (Suarez 2016).Aynı şekilde antrenman modellemesini 100m. Sprint yüzücüler üzerinde denenmiş başka araştırma ise, 14 haftalık antrenman periyodu sonunda 100m. Performanslarında %6,9 artış, yüzme güç çıktılarında ise %20,1 artış ve ayak vuruş performanslarında %10 artış kaydedilmiştir. Bu pozitif çıktıların hepsi ters-periyotlama stratejisi ile elde edilmiştir. İki periyotlamanın sezonluk toplam hacimleri eşitse de makro ve mezo siklüslerindeki antrenman hacimleri farklı uygulanmıştır (Toledo 2013).
1. Arroyo-Toledo, J. J., Clemente, V. J., Gonzalez-Rave, J. M., Campo, R., Domingo, J., & Sortwell, A. (2013). Comparison between traditional and reverse periodization: swimming performance and specific strength values.

2. Arroyo-Toledo, J. J., Clemente, V. J., & González-Rave, J. M. (2013). The effects of ten weeks block and reverse periodization training on swimming performance and body composition of moderately trained female swimmers. Journal of Swimming Research, 21(1).

3. Chatard, J. C., Lavoie, & J. M. Lacour, J. R. (1990). Analysis of determinants of swimming economy in front crawl. European Journal of Applied Physiology, 61: 8892.

4. Clemente-Suárez, V. J., Dalamitros, A., Ribeiro, J., Sousa, A., Fernandes, R. J., & Vilas-Boas, J. P. (2017). The effects of two different swimming training periodization on physiological parameters at various exercise intensities. European journal of sport science, 17(4), 425-432.

5. Costill, D. L. Thomas, R. Robergs, R. A. Pascoe, D. Lambert, C. Barr, S. and Fink, W. J.(1991). Adaptations to swimming training: influence of training volume. Med Sci Sports Exerc. 23, 371-377.

6. Laursen, P., & Buchheit, M. (2019). Science and Application of High-Intensity Interval Training. Human Kinetics.

7. Mujika, I., Chatard, J., Busso, T., Geyssant, A., Barale, F., & Lacoste, L. (1995). Effects of training on performance in competitive swimming. Canadian Journal of Applied Physiology, 20, 395–406. doi:10.1080/026404100750017805

8. Mujika, I., Chatard, J. C., Busso, T., Geyssant, A., Lacoste, & L. Barale, F. (1996). Use of swim-training profiles and performance data to enhance training effectiveness. Journal of Swimming Research, 11: 23-29.

9. Gibala, M., Little, J. P., Van Essen, M., Wilkin, G. P., Burgomaster, K., Safdar, A.Tarnopolsky, M. (2006). Short-term sprint interval versus traditional endurance training: Similar initial adaptations in human skeletal muscle and Exercise performance. Journal of Physiology, 575, 901–911. doi:10. 1113/jphys iol.2006.112094

10. Terada, S., Tabata, I., & Higuchi, M. (2004). Effect of high-intensity intermittent swimming training on fatty acid oxidation enzyme activity in rat skeletal muscle. Japan Journal of Physiology, 54,47–52. doi:10.2170/jjphysiol.54.47

11. F.P.Furniss (2015), Pricnciples of Planning, Swim England SouthEast


39 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

©2020, Sport Science Article was founded by B.E. All Rights Reserved.